وبلاگ شخصی مهدی آزادان

وبلاگ شخصی مهدی آزادان
نویسندگان
پیوندهای روزانه

1. تحلیل عاملی عوامل بروز پرخاشگری تماشاگران فوتبال از دیدگاه داوران

(هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - تهران)

2. تحلیل عاملی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران

(دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - دانشگاه شاهرود)

3. بررسی مقایسه ای دیدگاه های صاحبنظران در خصوص موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران 

(اولین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه گذاری در ورزش)