وبلاگ شخصی مهدی آزادان

وبلاگ شخصی مهدی آزادان
نویسندگان
پیوندهای روزانه

1. بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران 

(نشریه مطالعات مدیریت ورزشی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید

2. موانع جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه ای ایران 

(نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی - دانشگاه بوعلی)

برای دانلود این مقاله کلیک کنید

3. وضعیت سقف شیشه‌ای و تاثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان‌های ورزشی

(نشریه پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - جهاد دانشگاهی)

4. مقایسۀ دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه ای ایران

(نشریه مدیریت و توسعۀ ورزش - دانشگاه گیلان)

5. مولفه های هوش معنوی در سازمان های ورزشی

(نشریه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش - دانشگاه آزاد اسلامی)